Prijs berekenen

Verzekeringen & Voorwaarden

Verhuiswagens

Gedurende het traject, tussen de door u aangeduide plaatsen, zijn de vervoerde goederen verzekerd tegen verlies of beschadiging en dit tot een bedrag van € 125,00/m³ op de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling te laste van de klant ten bedrage van € 250,00 per verhuisopdracht.

indien u dit wenst, dan kunt u een "All Risk" verzekering afsluiten. De premie bedraagt 0,25 % op de waarde die u wenst te verzekeren + 2,4 % taxen op deze premie.

Voorbeeld: u wenst voor € 50000,00 te verzekeren, dan wordt de premie € 125,00 + € 3,00 = € 128,00.

De voorwaarden van de verzekering vindt u terug in volgend document: verzekeringen.

Algemene voorwaarden voor verhuis en meubelbewaring

De algemene voorwaarden vindt u terug in volgende documenten: Verhuis en Meubelbewaring